AGM

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ετήσια Γενική Συνέλευση Logicom Public Limited

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας Logicom Public Limited (η ‘Εταιρεία’) συγκαλείται στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία, την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:30.

Με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, η Ειδοποίηση σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η Ετήσια Έκθεση 2023 της Εταιρείας (που περιλαμβάνει τη Δήλωση των διοικητικών συμβούλων, την Έκθεση Διαχείρισης, την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Έκθεση των Ελεγκτών, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το 2023), καθώς επίσης και τα πληρεξούσια έγγραφα δεν θα αποσταλούν στα Μέλη της Εταιρείας. Η Ειδοποίηση σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των προτεινόμενων ψηφισμάτων που αναφέρονται σε αυτή, καθώς και των προαναφερόμενων εγγράφων είναι αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση https://www.logicom.net/investors/agm/ και διατίθενται προς τα Μέλη της Εταιρείας, χωρίς επιβάρυνση, και είναι διαθέσιμα και μπορεί να ληφθούν σε έντυπη μορφή από το Εγγεγραμμένο Γραφείο και από τα Γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, οδός Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Τ.Θ.: 23472, 1683 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22551000, Τηλεομοιότυπο: +357 22514294. Η Ετήσια Έκθεση 2023 της Εταιρείας υπό τη μορφή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση https://www.logicom.net/investors/financial-statements/.

Η Ειδοποίηση σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έχει ανακοινωθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στη διεύθυνση www.cse.com.cy.

22 Μαΐου 2024

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

LOGICOM SECRETARIAL SERVICES LIMITED,

Γραμματέας της Logicom Public Limited

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΟΜΙΛΙΑ Κ. ΤΑΚΗ ΚΛΗΡΙΔΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ Κ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ